Six Sigma DMAIC & SPC

Her gennemgås DMAIC modellen i forhold til opgaver, projekter og programledelse med værktøjer til forandringsledelse, projektkontroller, planlægning og implementering. Statistisk proceskontrol (SPC) omfatter metoder til målesystemanalyser, både med kontinuerte og diskrete variable. Processers stabilitet analyseres med både velkendte og mere avancerede kontrolkort, og kapabiliteten måles med både flere forskellige index, såsom Cpk, Cp og Ppk for både normalfordelte og ikke-normafordelte data. Desuden gennemgås CMMI modellen (Capability Maturity Model Ingregration) som et styringsværktøj til programledelse.