Lean Six Sigma Master Black Belt certificering

En certificering som Master Black Belt kræver følgende:

  • En certificering som Black Belt og eksamensbeviser fra begge Black Belt spor, Operational Black Belt og DFSS Black Belt, altså i alle fire moduler
  • Bevis for, at man har gennemført eller coachet ti grøn-bælte eller sort-bælte projekter
  • Bevis for, at man har undervist i mindst 40 timer i Six Sigma relaterede emner
  • Bevis for, at man har været leder på afdelingsniveau eller lignende gennem 2 år og/eller har gennemgået en leder-uddannelse på passende niveau

Ved certificeringen præsenteres en Master Black Belt lærings-rapport (Thesis), som er en sammenskrivning på 50-100 sider, der opsummerer udbytte, erfaringer og læring i forbindelse med kandidatens virke som Black Belt. I et bilag til afhandlingen præsenteres Project Charters for 10 Six Sigma projekter, hvor kandidaten enten har været projektleder eller supervisor. En del af afhandlingen indeholder et review af kravene til Green Belt og Black Belt certificeringerne, da man som Master Black Belt skal kunne virke som instruktør og supervisor.

En Lean Six Sigma Master Black Belt agerer ofte coach for Champions i udvælgelsen og definitionen af Six Sigma projekter. De virker også som mentorer og lærere for trainees, grøn-bælter og sort-bælter. Derfor kræver det ledelseserfaring, flere års erfaring med projekter og projektmodeller og en dybere viden om Six Sigma filosofien og den metodik, der knytter sig hertil, og ikke mindst et stort kendskab til statistiske metoder og principper, hvis man skal certificeres.

Man kan betragte det som enhver anden Master eller MBA uddannelse over 4 semestre med Green Belt, Black Belt, og Master Black Belt kurser, hvor det sidste semester er udarbejdelse af selve afhandlingen.