Six Sigma for Champions

Vi er flere gange blevet spurgt om vi ikke kan lave et introkursus for ledere, der skal agere sponsor, champion eller styregruppeformand for Six Sigma projekterne. Det er hermed gjort. De første datoer for åbne kurser er 29. januar 2019 og 15. maj 2019. Der er allerede nu venteliste på kurset 29. januar