Rådgivning

En væsentlig del af værdiskabelsen for vores kunder i forbindelse med vores kursusvirksomhed er den efterfølgende træning og rådgivning.

 

Nogle nøgleord for vores rådgivningsydelser er følgende:

 • Formulering af en forretningsstrategi
 • Implementering af KPIer baseret på Balanced Scorecard
 • Nøgletalsstyring med synlighed og måltavler
 • Forandringsledelse og implementering af forretningsstrategien
 • Kaizen – arbejdet med kontinuerte forbedringer og procesoptimeringer
 • Lean Six Sigma projekt- og programledelse
 • Test af signifikansniveauer i forbindelse med forbedringer
 • Anvendt statistik til proceskontrol, implementering og forandringsledelse
 • Big data analyser
 • Quality Function Deployment – lær at aflæse kundens stemme
 • Design for Six Sigma – produktudvikling med indbygget kvalitet
 • TS 16949 med PPAP
 • Statistisk forsøgsplanlægning (DoE)

 

Her er nogle eksempler typiske rådgivningsydelser:

White Belt

En White Belt workshop er rettet mod virksomheder, der arbejder med Operational Excellence strategi. På en White Belt workshop er det topledelsen, der er i fokus. Det handler om strategiudvikling med basale værktøjer fra resultatorienteret ledelse, KPIer baseret på verificerbare fakta, og udarbejdelse af planer for implementering af strategien med henblik på at skærpe forretningsprocesser og forblive konkurrencedygtige.

 

Yellow Belt

Folk fra hele organisationen kan deltage i denne træning, som hører Operational Excellence strategien. Gennem træning og rådgivning bliver medarbejderne introduceret til Lean Six Sigma forretningsfilosofien og deres rolle i virksomhedens overordnede strategi. Især rollen som holdmedlem i forhold til Green Belt Six Sigma projekter. De bliver undervist i konkrete værktøjer såsom Six Sigma proceskortlægning, årsag-virknings-analyse og grafer i forhold til Six Sigma statistik lavet i MS Excel™. Under uddannelsen forpligter de sig til at en udvalgt opgave skal løses gennem team arbejde, fx at reducere variation i en forretningsproces, at gennemføre en Kaizen DMAIC workshop for at fjerne årsagerne til variation, at gennemføre en handlingsplan ved hjælp af FMEA fremgangsmåde osv.

 

TS 16949 med PPAP

Six Sigma værktøjerne, som læres på Green Belt og Black Belt uddannelserne, er kernen i TS 16949 standarden, herunder PPAP (Production Part Approval Process), MSA (Measurement System Analysis), SPC (Statistical Process Control), proces kapabilitet (Cp / Pp & Cpk / Ppk) og FMEA, specielt DFMEA (Design FMEA) og PFMEA (Process FMEA). Flere af vores klienter, som er underleverandører eksempelvis til vindindustrien, har uddannet medarbejdere til Six Sigma Green Belt og Black Belt med det formål at indføre PPAP i deres kvalitetsstyringssystemer. De enkelte elementer til PPAP udbyder vi som enkelt kurser under overskriften Operational Excellence, der skal opkvalificere specifikt til dette. 

Kontakt os, hvis du skal igang med PPAP. Det er lettere og billiegere at gøre det rigtigt første gang.

 

Nøgletalsstyring

9 ud af 10 virksomheder bruger KPIer, hvis man spørger dem. Nogle afdelingsledere i de lidt større virksomheder har ofte dusinvis af KPIer, som de (tror de) styrer efter og nogle får endog lønbonus efter det. Men hvordan styrer man efter 12 KPIer på en gang? Svaret er: "Det gør man ikke". I de fleste tilfælde bestemmer andre hændelser i markedet eller nyheder fra aviser og nettet, om man kommer i mål med KPIerne. Andre gange kan man slet ikke måle de opsatte KPIerne på seriøs vis.

Kontakt os for en hurtig gennemgang af din virksomheds KPIer. Du får derved indsigt i logikken og målbarheden af din virksomhedsstrategi.

 

Lean Six Sigma program og projektledelse

En Lean Six Sigma strategi starter og slutter med mennesker. Vi træner og rådgiver omkring program og projektimplementering, både med værktøjer fra PRINCE2™ og MSP™, og med værktøjer fra forandringsledelse, motivation mm.