Lean Six Sigma Yellow Belt

Lær at forbedre virksomhedens processer og basér den fremtidige vækst på Lean Six Sigma Yellow Belt uddannede medarbejdere

 

På Lean Six Sigma Yellow Belt kurset får du forståelse for selve projektmetoden DMAIC samt de enkelte projektfaser (Define, Measure, Analyse, Improve og Control). Yellow Belt kurset er meget praktisk anlagt og giver en grundlæggende viden om Lean Six Sigma værktøjskassen, som bruges til at optimere processer. Vi tager udgangspunkt i kursusdeltagernes hverdag, hvor problemer skal knuses og den bagvedliggende årsag fjernes.

Kursusdeltagerne får overblik over Lean Six Sigma forretningsfilosofien og deres rolle i udrulningsprogrammet, herunder specielt støtte til Green Belt projektlederne. De lærer også at bruge konkrete værktøjer såsom proceskortlægning til at identificere den bagvedliggende årsag til fejl og at genkende vigtige Six Sigma værktøjer og outputs (herunder grafer).

Uddannelsen gør det muligt at forstå, hvordan data kan være med til at give en større indsigt og forståelse for selve processen. Yellow Belt kurset er altid rettet mod den konkrete virkelighed, dvs. der skal arbejdes i teams med opgaver i deres eget område. Typisk er team-størrelsen på 3-4 personer. Teams ledes under kurset ofte af Green Belts eller vi kan påtage os opgaven som ekstern konsulent (ekstra klippekort til virksomheden).

Hjemmeopgaven kan f.eks. inkludere et eller flere af følgende emner:

  • Reducere variation i en konkret proces
  • Gennemføre en Kaizen workshop efter DMAIC modellen
  • Bruge Six Sigma process mapping til at identificere og eliminere bagvedliggende årsager til fejl og uønsket variation
  • Gennemføre en handlingsplan vha. Proces FMEA


Yellow Belt certificering kræver yderligere, at opgaven er gennemført efter Kaizen DMAIC modellen og er præsenteret for ledelsen og Yellow Belt træneren på den sidste kursusdag. Et Yellow Belt forløb vil styrke Lean Six Sigma viden hos virksomheden, institutionen, administrationen eller myndigheden og dermed understøtte Six Sigma strategien og programmet. Vi har haft mange mennesker fra flere forskellige organisationer igennem denne træning, og har certificeret personer fra mange typer af institutioner og virksomheder. Kontakt os for referencer.

Udbyttet af Yellow Belt giver dig grundlag for at vurdere, hvordan denne forbedringsmetode kan være aktuel for din virksomhed.