Lean Six Sigma White Belt

Hvordan kan et White belt forløb forbedre virksomhedens konkurrenceevne?


Lean Six Sigma White Belt handler om at få topledelsen på bænken for at høre om faktabaseret ledelse, strategi og Lean Six Sigma Management. Ledelsen skal forstå filosofien bag Lean Six Sigma og støtte op om Lean Six Sigma programmet. Lean Six Sigma White Belt handler om at skabe ”værdi for kunden” og få indblik i, hvordan Lean Six Sigma på et strategisk niveau skal implementeres for at optimere arbejds- og forretningsprocesserne. Lean Six Sigma White Belt er normalt et internt forløb, men hvis der er plads på et Green Belt hold, kan interesserede søge om at komme med den 1. dag for at lære principperne at kende.

Programmet indeholder følgende punkter:

  • Lean Six Sigma: forretningsfilosofi, strategi og fremgangsmåde
  • Introduktion til Six Sigma statistik, informationsbaseret ledelse
  • DMAIC procesforbedrings-modellen og ledelsens rolle i forløbet
  • Six Sigma proceskortlægning, intuition og team-work
  • Diskussion: De næste skridt i en Six Sigma udrulningen


Lean Six Sigma White Belt Management

Virksomhedsledere, der er ansvarlige for, at Six Sigma projekter bliver til en succes, kaldes på amerikansk for "Champions". I vores danske management-model er det projekt-styregruppeformanden, som er udpeget af den øverste ledelse, eller det er seniorbrugeren (en PRINCE2™ terminologi), der repræsenterer den øverste ledelse i projekt-styregruppen.

En Champion skal kunne forstå Lean Six Sigma filosofien for at drive effektiv management, men behøver ikke at mestre alle værktøjerne, endsige være uddannet i statistik. Lean Six Sigma White Belt handler om strategi, om at ruste ledelsen til at tage ansvar for at bemande Six Sigma projekterne med de rette, kvalificerede ”bælter”, og om at rapportere til og integrere projektresultaterne i organisationen.

Lean Six Sigma White Belt som kursus for Champions tager 1-2 dage afhængig af scope og behov. Vi har gennemført White Belt kurser på både meget store, mellemstore og små virksomheder.