Design for Six Sigma Black Belt

Vi afholder i efteråret to kurser omhandlende Design for Six Sigma (DFSS), nemlig et 5-dages kursus om Design for Six Sigma vha. QFD (29. aug. - 5. sept.) og et om DoE – Design of Experiments (14. - 18. november). Kurserne koster enkeltvis 16.950 DKK + moms, men kan købes samlet for 29.900 DKK + moms. Tag kontakt for flere oplysninger.